среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plot plastykowe na plot i bramkę ze sztachetek nie zada zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych przypadków.

Konstrukcja ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem kilku wypadków.

Sztachety z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachetki PVC na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu winno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji oraz proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania ogrodzenie PVC na ogrodzenie i bramę sztachetowa potrzebne są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, gdy planowane plot PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy planowane balaski z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak przystąpienia do prac przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий